7 września, 2021 Autor admin 0

UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

Jest to prawnie wiążąca umowa pomiędzy (“Użytkownikiem”) a portalem webrobi.pl dotycząca korzystania z Witryny. “Użytkownik” oznacza podmiot związany niniejszymi Warunkami korzystania (“Warunki”), niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, która musi mieć co najmniej 18 lat, czy też podmiot korporacyjny. Niniejsza umowa dotyczy sprzedających czyli twórców jak i kupujących oraz portal webrobi.pl który jest pośrednikiem umożliwiającym zawarcie umowy kupna /sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym. Portal Webrobi nie jest właścicielem oraz nie rości sobie prawa do plików dostarczonych przez ich twórców (sprzedających), jak tez nie odpowiada za jakość oraz prawa autorskie sprzedającego który gwarantuje ze wystawiane pliki są jego własnością i ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich.

I. Definicje

Sprzedający osoba lub firmaktóra zdecydowała sie na sprzedaż swoich plików za pośrednictwem witryny webrobi.pl zaakceptowała umowę oraz regulamin użytkowania. Podała właściwe dane zgodne z prawdą w procesie rejestracji oraz gwarantuje że pliki które przeznacza do sprzedaży są jej własności i nikt inny nie bidze rościł sobie praw autorskich do zamieszczonych plików.

W przypadku takich roszczeń strona webrobi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane na sprzedaż pliki oraz pozostawia sobie prawo do zablokowania sprzedaży w/w plików należne środki do wypłaty zostaną zablokowane do czasu wyjaśnienie sprawy, oraz pozostawia sobie prawo do ujawnienia danych osoby która je bezprawnie zamieściła organom ścigania jak i pokrzywdzonemu.

Kupujący Osoba która zdecydowała się na zakup dowolnego pliku od jakiegokolwiek sprzedającego

założyła konto i przeszła przez cały proces zamówienia, w przypadku plików płatnych dokonała należnej opłaty.

Sprzedaż plików odbywa sie za pomocą konta sprzedawcy które zostało utworzone podczas rejestracji. W zakładce dodaj nowy produkt należy wypełnić wszystkie pola zaznaczając plik wirtualny do pobrania. Umieścić nazwę produktu zgodny z prawdą opis, oryginalne zdjęcia przedstawiające prawdziwy obraz pliku oraz dokładność wykonania modelu oraz jakiego typu pliki sprzedajemy ( przykładowo plik modelu 3d to plik o nazwie i rozszerzeniu.3ds plus tekstury w formacie jpg o nazwie . Sprzedawany plik spakowany do formatu zip, wraz z opisem i zdjęciami jest przesyłany na serwer skąd kupujący będzie miał możliwość go pobrania..

Administratorzy mogą pobrać plik w celu weryfikacji i dodają plik potwierdzający zakup od konkretnego sprzedawcy na platformie webrobi.pl który stanowi dowód zakupu i prawo do urzycia. Portal webrobi.pl przechowuje wszystkie transakcje co stanowi potwierdzenie nabycia praw do użycia pliku przez kupującego.

Wycena jest przeprowadzanaprzez sprzedającego umożliwiamy również ustalenie ceny promocyjnej przez sprzedającego. Sprzedający może zostać poproszony o ponowną wycenę pliku jeśli jest ona zbyt niska lub wysoka w stosunku do zamieszczonego pliku. Podana zostanie sugerowana cena rynkowa. Ostateczna decyzja należy jednak do twórcy czyli sprzedającego.

Prowizja Standardowo webrobi.pl pobiera prowizje od sprzedanych plików. Nie ma żadnych opłat za utworzenie konta czy też wystawienie produktu. Wysokość prowizji oraz zasady wypłacania umieszczone są w załączniku prowizje oraz na stronie www.webrobi.pl

Wypłata ze sprzedanych plików Wypłata odbywa się na podane konto bankowe podane podczas rejestracji. Wypłata odbywa się raz w miesiącu lub na żądanie sprzedającego nie mniejsza niż 50 zł i nie częsciej niż raz w tygodniu.

Przy zakupie kupujący wpłaca na konto operatora webrobi.pl po czym potrącana jest prowizja z sprzedaży, i pozostała kwota trafia na konto sprzedającego.

Plik do pobrania” to zbiór jednego lub więcej plików cyfrowych, obrazów lub filmów wideo spakowanych formatu zip który można zidentyfikować za pomocą identyfikatora produktu i który jest przesyłany przez użytkownika lub w inny sposób udostępniany w celu zakupu w Witrynie. Plik do pobrania może zawierać modele 3D, mapy tekstur, przechwytywanie ruchu, fotografie, obrazy, aplikacje i oprogramowanie wtyczek, materiały i shadery, kształty i grafikę wektorową, materiały szkoleniowe, komponenty budowlane, efekty dźwiękowe, muzykę stockową i filmy. Ponadto plik do pobrania może zawierać szereg pojedynczych plików w różnych formatach plików, aby ułatwić Klientom pracę w różnych aplikacjach (takich jak 3ds Max, Maya i Cinema 4D), a także może zawierać inne pliki (takie jak obrazy jpeg używane do teksturowania) oraz obrazy lub inne pliki wykorzystywane do celów promocyjnych. W przypadku Klientów i ich wykorzystania w Kreacjach definicja ta obejmuje również pliki pochodne i pośrednie wykorzystywane w tym celu.

“Witryna” odnosi się do webrobi.pl, aplikacji lub wszelkich zatwierdzonych środków lub narzędzi obecnie istniejących lub w przyszłości; oprogramowanie i kod źródłowy używane przez webrobi.pl do świadczenia takich usług; układy interfejsu użytkownika, projekty, obrazy, tekst, artykuły bazy wiedzy, oferty programów; informacje o witrynie dostarczane w raportach (takie jak popularne wyszukiwania słów kluczowych); oraz wszelka inna własność intelektualna chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, reklamą lub jakimkolwiek innym prawem własności.

II. Ogólne użytkowanie

1. Ogólna licencja na Witrynę.

a. Własność. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie licencjonowanych użytkownikowi w niniejszych Warunkach oraz w innych umowach twórca plików przesłanych na witrynę webrobi.pl nie pozostaje właścicielem tych ze plików udostępniając je jedynie w celu pośrednictwa w sprzedaży i promocji tego pliku. Administratorzy portalu sprzedażowego Webrobi.pl mają prawo do rozpakowania pliku w celu sprawdzenia zawartości oraz jakości zawartych plików. Plik oryginalny zostaje nie zmiennie na serwerze. Osoba zakładająca konto lub użytkująca stronę pod adresem webrobi.pl. Wyraża zgodę na postanowienia regulaminu jest jedynie użytkownikiem portalu bez praw własności do niego, zobowiązuje się przestrzegać zasad tu obowiązujących. Złamanie tych że zasad spowoduje zamkniecie konta a wszystkie umieszczone pliki na serwerze zostaną usunięte, ewentualne należności z sprzedaży plików mogą zostać wstrzymane i przeznaczone na zwroty i rekompensaty dla pokrzywdzonych kupujących.

b. Nieautoryzowane użycie. Jeśli korzystasz z Witryny lub Produktów w nieautoryzowany sposób, webrobi.pl może zamknąć Twoje konto i dochodzić innych kar, szkód, strat i zysków, do których webrobi.pl jest uprawniony na mocy niniejszej umowy lub prawa lub kapitału własnego. Następujące sposoby korzystania z Witryny są wyraźnie zabronione:

I. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie licencjonowanych, za pomocą linku w wierszu, ramki lub podkuwania nagłówków lub adresów URL lub w inny sposób przepakowując Witrynę w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych;

II. Zasłanianie lub usuwanie jakichkolwiek znaków wodnych, praw autorskich lub innych informacji o prawach własności z Witryny lub Produktów ;

III. Wydobywanie, hakowanie, sondowanie, pająkowate, indeksowanie lub skrobanie Witryny lub Plików , lub podobne gromadzenie lub wyodrębnianie danych (ręcznie lub robotycznie), w tym poprzez indeksowanie, buforowanie lub agregację;

IV. Dekompilowanie, inżynieria wsteczna lub tworzenie dzieł pochodnych;

V. Ingerowanie (lub angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która może zakłócać) w jakiekolwiek wrażenia użytkownika;

VI. Testowanie pod kątem luk technicznych lub obchodzenie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub ograniczeń dostępu;

VII. Korzystanie z Witryny w celach rekrutacyjnych lub w celu skontaktowania się z artystami

VIII. Udostępnianie komukolwiek jakichkolwiek informacji przekazywanych prywatnie związanych z Witryną, chyba że użytkownik ma zgodę strony wysyłającej. Na przykład nie możesz wziąć informacji wysłanych do Ciebie w wiadomości prywatnej lub na prywatnym forum i upublicznić tych informacji ani udostępnić ich osobom trzecim.

2. Materiały przesłane przez Ciebie. Webrobi.pl nie rości sobie żadnych praw własności ani odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów, które przesyłasz podczas korzystania z Witryny. Ta sekcja określa dodatkowe zasady przesyłania lub konsumpcji jakichkolwiek pism, zdjęć lub danych na dowolnym forum, blogu lub w produkcie (“fora”).

a. Webrobi.pl z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną krytykę. Nie możesz jednak publikować niczego, co przeciwdziała konstruktywnemu, profesjonalnemu dialogowi na tematy 3D lub pokrewne.

b. NIE wolno przesyłać niczego, co ujawnia, przechowuje lub gromadzi jakiekolwiek dane kontaktowe lub dane osobowe jakiejkolwiek osoby bez zgody tej osoby.

c. NIE wolno w żaden sposób publikować niczego obraźliwego, nękającego, grożącego, szkodliwego, niedokładnego, zniesławiającego, oszczerczego, pornograficznego, rasistowskiego lub obscenicznego.

d. NIE wolno publikować spamu ani reklam innych produktów lub usług. NIE wolno publikować postów z wielu kont, zakłócać, podżegać lub upierać się przy powtarzających się lub niezwiązanych z tematem komentarzach.

e. Ponosisz pełną odpowiedzialność i będziesz działać rozsądnie i z najlepszą oceną tego, jak i co publikujesz na Stronie.

f. NIE wolno publikować ani łączyć się z niczym, co zawiera wirusy komputerowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego.

g. NIE wolno publikować ani linkować do niczego, co narusza prawa osób trzecich lub narusza jakiekolwiek prawo, zasady lub przepisy.

h. UŻYTKOWNIK NIE może ponownie publikować informacji w innych miejscach, do których dostęp wymaga konta użytkownika Witryny, takich jak prywatne fora dyskusyjne lub raporty dotyczące danych.

3 Zakup plików na stronie webrobi.pl ma skutki prawne w momencie złożenia zamówienia oraz jego opłacenia. Pobrane plik mogą być wykorzystywane we własnych komercyjnych projektach . Pliki nie mogą być rozpowszechniane odprzedawane,wypożyczane udostępniane innym osobą lub firmą. Kupujący nabywa prawo do użycia zakupionego pliku nie jest jednak jego twórca ani właścicielem, nie może też podawać się za twórce czy właściciela

III. Gwarancje

Użytkownik zawiera umowę, oświadcza i gwarantuje Webrobi.pl, że:

1. Masz pełne prawo, moc, zdolność prawną i upoważnienie do zawarcia umowu kupna sprzedaży wystawianych plików jednocześnie deklaruje ze jest właścicielem praw autorskich do wystawianych plików.

2. Jest świadomy że udostępniając do sprzedaży swoje pliki wyraża zgodę na dowolne użytkowanie i zastosowanie w/w plików osobie które je zakupiła, gwarantuje ze przesłane pliki sa wolne od wad, nie zagrażają oprogramowaniu oraz sprzętowi na którym będą otwierane.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorski oraz bedzie zobowiązany do naprawienia szkód które mógł wyrządzić podszywając sie pod twórce plików.

4. Kupujący ma prawo do zażądania zwrotu kwoty wpłaconej przy zakupie, jesli plik nie jest zgodny z opisem lub posiada wady prawne lub fizyczne. Jednocześnie traci prawa do użytkowania pobranego pliku wraz z wszystkimi załącznikami

IV. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Witryna jest udostępniana na zasadzie “tak jak jest”, “w miarę dostępności” i “ze wszystkimi wadami”. Webrobi.pl nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji, warunków ani gwarancji co do użyteczności, jakości, przydatności, prawdy, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, przydatności handlowej lub atrybutów kosmetycznych Witryny i nie gwarantuje dokładności ani kompletności specyfikacji związanych z Witryną, w tym pomiarów, wagi, trwałości, wytrzymałości, wytrzymałości, materiałów, ogólnych właściwości fizycznych, zgodności z przepisami, innych atrybutów inżynieryjnych lub budowlanych.

2. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem systemów komputerowych i sieci za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego spowodowane korzystaniem z Witryny, w tym wszelkie szkody wynikające z wirusów komputerowych.

3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Webrobi.plnie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub przykładowe szkody (w tym utratę działalności, przychodów, zysków, wartości firmy, użytkowania, danych, zleceń przesyłanych drogą elektroniczną lub inne korzyści ekonomiczne) wynikające z lub w związku z Witryną, nawet jeśli webrobi.pl został wcześniej poinformowany o, lub racjonalnie mógł przewidzieć możliwość wystąpienia takich szkód, niezależnie od ich powstania, czy to z naruszeniem umowy, czy z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania). W zakresie, w jakim jakakolwiek jurysdykcja nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie szkód bezpośrednich, przypadkowych lub wtórnych, części poprzedniego ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania, ale powinny być interpretowane w najszerszym zakresie mającym zastosowanie w takich jurysdykcjach.

4. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić webrobi.pl z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, dokonanych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z korzystania z Witryny i wszelkich materiałów, które przesyłasz.

V. Wypowiedzenie i warunki ogólne

1. Całość Umowy. Niniejsza umowa stanowi całość umowy między Użytkownikiem a webrobi.pl chyba że Użytkownik posiada dodatkowe, Skontaktuj się z biuro@webrobi.pl, jeśli Twoja organizacja wymaga licencji firmowej. webrobi nie oferuje żadnych innych zmian, uzupełnień, odmian ani dodatkowych podpisanych formularzy związanych z niniejszą umową. Żadna modyfikacja niniejszej umowy nie będzie wiążąca, chyba że zostanie to na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Webrobi.pl.

2. Rozwiązanie umowy; Naruszenie materiału. Naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków lub innych obowiązujących polityk lub umów z webrobi.pl może spowodować, że webrobi.pl zakończy dostęp do Witryny, bez żadnej odpowiedzialności wobec webrobi.pl. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, zaprzestanie korzystania z Witryny.

3 Powiadomienie. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy jak i sama umowa będzie przekazywana pocztą elektroniczną do twórcy chcącego sprzedawać swoje prace za pośrednictwem witryny webrobi.pl. Umowa ogólna jak i załączniki są dostępne na stronie webrobi.pl mimo to zostanie przesłana w formie nie zmiennej oznaczoną jedynie danymi podanym przez użytkownika w trakcie rejestracji na adres e-mail podany podczas rejestracji, W przypadku chęci rezygnacji należy przesłać wiadomość z adresu e-mail podanego podczas rejestracji z taką informacją. Konto zostanie dezaktywowanie w terminie do 7 dni roboczych. Wszelkie należności wygenerowane w tym okresie zostaną wypłacone twórcy.

W przypadku zmiany ogólnych warunków współpracy na inne należy zgłosić taką chęć drogą milową.

7. Cesja. Webrobi.pl nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez powiadomienia Użytkownika, z wyjątkiem przypadku bankructwa, fuzji, przejęcia, sprzedaży wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów webrobi.pl kolejnemu właścicielowi lub operatorowi lub podobnego zdarzenia. Nie możesz scedować swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody webrobi.pl, która nie zostanie bezzasadnie wstrzymana.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują od 7 września 2021 r.